Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Pracownicy i współpracownicy

W prowadzonej działalności gospodarczej możesz potrzebować wsparcia innych osób – oby jak najszybciej w związku z rozwojem działalności. Osoby takie ogólnie nazywane pracownikami niekoniecznie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli zatrudnienia na umowę o pracę. Do dyspozycji są następujące formy świadczenia usług i pracy na rzecz przedsiębiorcy:

  • inni przedsiębiorcy, podwykonawcy;
  • osoby wykonujące pracę w ramach umowy o dzieło;
  • osoby wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia;
  • osoby wykonujące pracę w ramach umowy o pracę.

Na kwestię świadczenia usług pracy przez inne podmioty lub osoby można spojrzeć również z perspektywy ciągłości tych świadczeń, wyróżniając świadczenia sporadyczne (zmienne) lub stałe.

W początkowej fazie rozwoju działalności przeważnie pojawia się potrzeba sporadycznego wsparcia, gdyż jeszcze nie ma konieczności pomocy w wymiarze pełnego etatu. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności takie świadczenia sporadyczne mogą być świadczone przez innych przedsiębiorców lub na krótkoterminowe umowy zlecenia, co przeważnie jest rozwiązaniem droższym jednostkowo, ale nie generuje kosztów stałych i dzięki temu może być rozwiązaniem bardziej bezpiecznym finansowo na tym etapie rozwoju firmy. Osoby takie przeważnie nazywa się współpracownikami. Równocześnie świadczenia wykonywane przez innego przedsiębiorcę wiążą się z obciążeniem jedynie rachunkiem lub fakturą za pracę bez konieczności prowadzenia ewidencji pracowniczej dla danej osoby i ponoszenia obciążeń ubezpieczeniami społecznymi, więc są stosunkowo proste od strony księgowości i spraw formalnych.

Im większe zapotrzebowanie na świadczoną pracę, tym większe znaczenie ma jej stałość a tym samym forma, jaką jest umowa o pracę i wszelkie związane z nią konsekwencje wynikające z Kodeksu pracy oraz świadczeń społecznych. Od strony ekonomicznej wówczas mamy do czynienia z kosztami stałymi pracy, które musimy ponosić co miesiąc, jednak jest to etap pewnej stabilizacji – zarówno pracownik może czuć się bardziej zmotywowany i związany z pracodawcą, jak też Ty jako pracodawca masz do dyspozycji pracownika przez cały wymiar czasu pracy za tę samą kwotę, co jest rozwiązaniem tańszym w sensie kosztów jednostkowych. Oczywiście praca może być na dowolną część etatu w zależności od potrzeb Twoich i pracownika.Powrót