Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Prace administracyjne

Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu przez małą firmę jest dobra organizacja pracy. Jest za nią odpowiedzialny właściciel całego przedsięwzięcia. W jednoosobowej działalności zdecydowana większość zadań i czynności spoczywa na właścicielu. Do faktycznego wykonywania prac na zlecenie klientów dochodzą zadania związane z obsługą klienta, sprzedażą (pozyskiwaniem zleceń), prace administracyjne (obsługa umów z partnerami biznesowymi, hurtowniami, dostawcami itp.), niektóre prace księgowe i finansowe (prowadzenie księgi, ewidencji sprzedaży, wizyty w urzędach itp.). Prace dotyczące organizacji i funkcjonowania własnej firmy pochłaniają sporo czasu – nawet ok. 30 – 50% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Samodzielne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa (bez zatrudniania pracowników) jest sprawdzianem naszej efektywności osobistej. Wymaga dobrej organizacji czasu i umiejętności ustalania, które zadania zawodowe są priorytetem, a które mogą być zrealizowane później. W przypadku potrzeby zwiększenia umiejętności zarządzania można skorzystać ze szkoleń, warsztatów czy seminariów udoskonalających takie umiejętności. Rynek edukacyjny oferuje bogatą gamę szkoleń, często dofinansowanych z EFS. Bazę kursów można znaleźć na stronie internetowej PARP pod adresem www.inwestycjawkadry.pl. Równocześnie warto wziąć pod uwagę czas potrzebny na prace administracyjne i ich rosnący udział wraz z rozwojem działalności. Ten element w znacznym stopniu odróżnia działalność gospodarczą od pracy na etacie, w której prace administracyjne wykonywane są przez inne osoby.Powrót