Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Odbiorcy i umowy z nimi

Odbiorcy to Twoi klienci. Jeżeli prowadzisz sklep dla osób fizycznych lub podobną działalność, gdzie sprzedajesz, wydając paragon fiskalny, to Twój kontakt formalny z klientami nie jest zbyt istotny (oczywiście chodzi o kontakt formalny, a nie relacje z klientami). Inaczej sprawy się mają, jeżeli prowadzisz sprzedaż usług, szczególnie na rzecz firm, ale także osób fizycznych, np. remonty czy usługi projektowe, biuro rachunkowe itp. W takim przypadku warto jest regulować zakres współpracy z klientem w umowie, w której określicie prawa i obowiązki stron, zdefiniujecie przedmiot umowy, stronę dostarczającą materiały lub ponoszącą określone koszty, cenę i warunki (terminy) płatności, możliwości zwrotu, warunki gwarancji, odpowiedzialność stron itp. Umowy pomagają we wstępnej weryfikacji odbiorców – jeżeli trudno przychodzi uzgodnienie warunków umowy, to może to świadczyć o jakości dalszej współpracy. W przypadku wystąpienia kwestii spornych podpisana umowa może być dowodem ustaleń między stronami. Jeżeli umowa będzie zawierać zapisy warunkujące dokończenie prac od wykonania dalszych lub całkowitych płatności, to mając ją podpisaną, możemy skuteczniej zabezpieczyć ryzyko finansowe i nawet przerwać świadczenie usług dla danego klienta na podstawie warunków umownych. Innym rozwiązaniem może być krótki, uniwersalny regulamin świadczenia usług akceptowany pisemnie przez klientów.Powrót