Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Magazyn i jego logistyka

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej zajmujące się produkcją, handlem czy usługami wymagają pomieszczeń magazynowych do składowania półproduktów czy gotowych już wyrobów. W zależności od branży, w której działa firma, magazyn musi być odpowiednio przystosowany do składowania i przemieszczania zapasów. Może to być powierzchnia na wyodrębnionej przestrzeni, która może zajmować plac nieosłonięty (składowisko), plac półosłonięty (wiata), część budowli (np. piwnice, strych itp.), całą budowlę lub kilka budowli magazynowych. Wyroby lub towary odporne na czynniki atmosferyczne (wiatr, słońce, deszcz) przechowuje się na składowiskach. Dodatkowo niektóre składowiska posiadają wiaty, które chronią towary przed deszczem. Towary wrażliwe na czynniki atmosferyczne przechowuje się w pomieszczeniach zamkniętych (halach), specjalnie do tego dostosowanych. W branżach związanych z produkcją m.in. żywności pomieszczenia magazynowe muszą spełniać określone warunki architektoniczne (np. wysokość pomieszczenia), rodzaj oświetlenia (np. konieczność dostępu światła naturalnego), wyposażenia, sanitarne, przeciwpożarowe, wentylacji, temperatury, wilgotności pomieszczenia itp. W takich sytuacjach użytkowanie danego pomieszczenia magazynowego uzależnione jest od pozytywnej decyzji służb sanitarnych. Podstawowym wyposażeniem – w zależności od przeznaczenia magazynu – są urządzenia do składowania, środki transportu magazynowego i pomocnicze urządzenia magazynowe. Urządzenia do składowania to przede wszystkim regały (stałe, przejezdne, specjalizowane), stojaki, wieszaki itp. Środki transportu to różnego rodzaju wózki, suwnice, przenośniki itp. Pomocnicze urządzenia magazynowe to m.in. pojemniki, palety, kontenery, wagi, urządzenia do taśmowania itp. Wielkość magazynu wpływa na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu obowiązków. Obowiązki te dotyczą w głównej mierze procesów logistycznych, tj. planowania, realizowania i kontroli sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji o stanie zapasów. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, czynności konserwacyjne i zaopatrywanie w części, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie. Mała firma może zatrudnić (np. w niepełnym wymiarze czasu pracy) magazyniera do obsługi magazynu (utrzymania pomieszczenia w odpowiednim stanie) oraz zajmującego się monitorowaniem stanu zapasów (zamówieniami, odbiorem dostaw czy wydawaniem towarów z magazynu). Można też obsługę magazynową całkowicie zlecić firmie wyspecjalizowanej w tym zakresie – tego typu usługi są często świadczone przez właścicieli magazynów.Powrót