Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Księgowość

Księgowość w małej firmie można prowadzić we własnym zakresie – samemu, zatrudniając wykwalifikowaną księgową na część lub pełen etat lub zlecając prowadzenie spraw księgowo-finansowych zewnętrznemu wyspecjalizowanemu w tym zakresie biuru rachunkowemu.

W zależności od formy opodatkowania i skali działalności mikroprzedsiębiorców obowiązują następujące rodzaje ewidencji księgowej:

  • pełna księgowość – przy opodatkowaniu dochodu i obrotach powyżej 1 200 000 euro rocznie;
  • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) – przy opodatkowaniu dochodu;
  • ewidencja przychodów – przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Do każdej z tych form ewidencji można nabyć oprogramowanie komputerowe do samodzielnej rejestracji dokumentów księgowych albo prowadzić rejestrację ręcznie, za pomocą dostępnych książeczek do ewidencji (często możliwych do nabycia w sklepikach w urzędach skarbowych).

Praktycznym rozwiązaniem, przynajmniej w przypadku niedużej działalności gospodarczej, może być powierzenie obowiązków księgowych biuru rachunkowemu.

Rozliczenie z biurem prowadzone jest z reguły w oparciu o liczbę dokumentów, co pozwala dostosować koszt do wielkości firmy. Ponadto w biurze rachunkowym pracują specjaliści z różnych dziedzin i wzajemnie się uzupełniają. Systematyczne szkolenia i dostęp do literatury fachowej i czasopism branżowych podwyższają ich kwalifikacje, a praca z wieloma klientami sprzyja zdobywaniu wszechstronnego doświadczenia. Biura rachunkowe podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, co pozwala firmie ubiegać się o ewentualne odszkodowanie z tytułu nieprawidłowej pracy biura. Przekazanie spraw finansowo-księgowych czy pracowniczych podmiotowi zewnętrznemu uwalnia zarządzających od wielu obowiązków, pozwalając skupić się na realizacji podstawowych celów przedsiębiorstwa. Ma to szczególne znaczenie w przypadku mniejszych firm, gdy właściciel wypełnia większość obowiązków kierowniczych, cierpiąc na niedostatek czasu. W przypadku prowadzania większej firmy korzystniejsze może być zatrudnienie pracownika księgowości (nawet na część etatu), który będzie bardziej dostępny czasowo do wykonywania analiz i udzielania informacji niż pracownicy biura rachunkowego.Powrót