Nawigator przedsiębiorczości

Baza wiedzy


Dostawcy i umowy z nimi

Dostawcą jest firma zewnętrzna, której zadaniem jest dostarczenie określonych dóbr zgodnie z zawartą umową. Dostawcą może być producent, dystrybutor, usługodawca. Często firmy wybierają więcej niż jednego dostawcę. Kupowanie całego asortymentu tylko u jednego dostawcy wiąże się z pewnym ryzykiem – możliwością nieotrzymania zamówienia w sytuacji, gdy u dostawcy nastąpi jakaś awaria, zamknie firmę itp. Firma jest wtedy mocno uzależniona od tego dostawcy, ale może też liczyć na negocjacje lepszych cen dzięki wysokim zamówieniom. Korzystanie z usług wielu dostawców sprawia, że można czuć się bezpieczniej. Wybór dostawców jest ważny z punktu widzenia funkcjonowania własnej firmy. W procesie wyboru dostawców warto dokładnie zastanowić się, jakie mamy oczekiwania (np. terminowość dostaw, wysokiej jakości towar, możliwość szybkiego dostarczenia towarów w sytuacjach otrzymania przez nas niespodziewanego zlecenia, szeroki asortyment, rabaty itp.) i dopiero na podstawie tych kryteriów wyłonić dostawców. Jeżeli współpraca z dostawcą nie układa się według naszych oczekiwań, możemy zrezygnować z jego usług i poszukać bardziej wiarygodnej i odpowiedniej dla nas firmy. Z dostawcami zawierane są umowy. Umowa dostawy jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego (na podstawie art. 612 Kodeksu cywilnego stosuje się do niej przepisy o umowie sprzedaży). Umowy z dostawcami powinny zawierać m.in.: strony umowy (określenie firm, między którymi zawarta jest umowa), przedmiot umowy (czego dotyczy umowa), określenie ceny (najczęściej przez ustalenie rabatu od ceny detalicznej), oznaczenie terminu płatności od momentu otrzymania faktury lub złożenia zamówienia (czasami za skrócony termin lub płatność gotówką przy odbiorze dostawca oferuje dodatkowy rabat), określenie wysokości kredytu kupieckiego, określenie sposobu składania zamówień i czasu ich realizacji, określenie prawa i zasad zwrotu, ze szczególnym uwzględnieniem liczbowego lub kwotowego określenia ilości zwracanego towaru, czasu na dokonanie zwrotu od nabycia, dokumentów i informacji mających stanowić załączniki oraz sposobu dostarczenia dostawcy, określenie zasad rozpatrywania reklamacji, np. uszkodzony towar, braki w zamówieniu, towar inny lub niezamawiany, ustanowienie zabezpieczenia (najczęściej weksel in blanco), ustalenie okresu, na jaki zawarta jest umowa, okresu i formy wypowiedzenia. Oprócz prawa i umowy w handlu ważne są takie wartości, jak rzetelność kupiecka, która wpływa na harmonijną współpracę.

Warto poszukać głównych dostawców przed rozpoczęciem działalności, bawiąc się w pewien sposób w prowadzenie działalności na sucho. Ważnym aspektem w tym zakresie są ceny oferowane przez dostawców oraz ich elastyczność dostarczania nawet małych ilości towarów. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności warto sprawdzać małe hurtownie oraz dużych sieciowych dostawców, rozmawiać o warunkach współpracy oraz samemu odwiedzać siedziby dostawców i zapoznawać się z ich ofertą do konkretnie zaplanowanej przez nas działalności.Powrót