Regulamin strony

 1. W celu korzystania z aplikacji zbierane są dane o Użytkowniku: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, opis przedsięwzięcia w tym, pomysły biznesowe, cele i wartości osobiste, posiadane zasoby oraz analiza ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia – biznes plan.

 2. Do zalogowania się do aplikacji wymagane jest podanie adresu e-mail, podanie wszystkich pozostałych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z Nawigatora Przedsiębiorczości.

 3. W celu użycia przez Urząd m.st. Warszawy danych identyfikujących Użytkownika, niezbędne jest wyrażenie zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgoda wyrażana jest w formularzu rejestracyjnym poprzez potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

 4. Wszystkie dane zgromadzone za pomocą aplikacji przetwarzane
  są w systemie Nawigatora Przedsiębiorczości wyłącznie na potrzeby korzystania z Nawigatora Przedsiębiorczości. Dane nie są udostępniane osobom trzecim poza przypadkami przewidzianymi w przepisach prawa.

 5. Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawa jest Prezydent
  m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5.

 6. Każdy z Użytkowników ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych zgodnie z brzmieniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

  Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)