Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Wybór siedziby firmy wraz z tytułem prawnym do jej używania

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Każda nowo powstająca firma powinna posiadać adres, pod którym chce być zarejestrowana. Rejestrując działalność gospodarczą w CEIDG, podajemy siedzibę firmy, którą może być lokal własny lub wynajęty albo użyczony – musimy mieć tytuł prawny do takiego lokalu w postaci aktu własności albo umowy najmu lub użyczenia.

Siedziba firmy to nie to samo co adres wykonywania działalności. Na przykład prowadząc działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, wykonujesz ją w całej Polsce, ale Twoja firma powinna posiadać jeden adres, pod którym jest zarejestrowana (czyli swoją siedzibę) i na który będzie dostarczana choćby urzędowa korespondencja.

Więcej na temat lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej znajdziesz w Bazie wiedzy.