Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Urząd skarbowy

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


CEIDG przesyła do naszego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 z informacją o formie opodatkowania, która została przez nas wybrana i zaznaczona we wniosku. Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób, które będą podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty 170 zł na rzecz gminy.