Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Rejestracja statystyczna (REGON)

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


W przypadku, gdy jest to pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie nam numer REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego firmie zostanie nadany unikalny numer REGON. Na jakim etapie załatwiania jest wniosek o nadanie numeru statycznego, można sprawdzić na stronie CEIDG.