Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Pieczęć firmowa

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jest to jednak spore ułatwienie w codziennej pracy, np. przy wystawianiu ręcznie faktur lub przy wizytach w urzędach. Również partnerzy biznesowi (handlowi) mogą wymagać czasami, aby dla uwiarygodnienia umowy oprócz podpisu była również firmowa pieczątka. Pieczątkę firmową można wyrobić w wielu usługowych punktach. Jakie informacje powinna zawierać pieczątka firmowa? Ważne elementy to: pełna nazwa firmy – zgodna z tą podaną w ewidencji gospodarczej, z imieniem i nazwiskiem właściciela firmy, adres siedziby firmy, NIP, REGON.