Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Określenie statusu firmy jako podatnika VAT

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej trzeba zastanowić się, czy firma będzie płatnikiem VAT. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (podatek VAT) reguluje ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Firmy, których roczne przychody nie przekraczają 150 tys. zł obrotu netto (czyli bez podatku VAT) są z tego obowiązku zwolnione (z drobnymi wyjątkami, m.in. świadczenia usług doradztwa), ale mogą zgłosić chęć płacenia tego podatku. Występuje też katalog czynności, których wykonywanie jest zwolnione z podatku VAT, a niektóre towary i usługi mają obniżone stawki podatku