Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Określenie przedmiotu działalności gospodarczej – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


PKD zawiera zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej występujących w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności ma przypisany swój własny kod. PKD wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Kody PKD służą między innymi do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Po określeniu, czym firma będzie się zajmować, kolejnym krokiem jest dopasowanie do wybranego przez siebie rodzaju działalności (np. świadczenie określonych usług, produkcja, dystrybucja lub sprzedaż określonych produktów) kodu zawartego w PKD. Niezbędne informacje dotyczące tego, jakie aktywności mieszczą się w ramach określonej działalności oraz ich kody można znaleźć w Internecie (wpisując w wyszukiwarce internetowej np. hasło: kody PKD) oraz na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.