Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Formalna rejestracji działalności – CEIDG

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Służy temu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG – spis przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzony jest przez Ministerstwo Gospodarki. Wniosek o rejestrację działalności gospodarczej można również złożyć, w formie tradycyjnej, w każdym urzędzie gminy (dzielnicy), a także w Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Informacje o formalnej procedurze rejestracji działalności i składania wniosku można znaleźć na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl lub w Bazie wiedzy