Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Decyzja o sposobie opodatkowania podatkiem dochodowym

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Prowadzona działalność gospodarcza będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ogólne zasady opodatkowania przychodów osób fizycznych określa ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zależności od przedmiotu naszej działalności możliwe są trzy formy opodatkowania:

  • opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego)
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności
  • karta podatkowa – forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności

Wybór formy opodatkowania jest bardzo istotny, ponieważ wpływa na wysokość przyszłego podatku (który odprowadzany jest do urzędu skarbowego), jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Wybór opodatkowania w formie ryczałtu oraz karty podatkowej jest formą uproszczoną i przysługuje tylko w przypadku niektórych rodzajów i skali prowadzonej działalności, jednakże można również i w tych przypadkach zdecydować się na opodatkowanie dochodu.

W przypadku opodatkowania dochodu podatek płacony jest od dochodu, czyli różnicy między faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość podatku (podatek płacony jedynie od przychodów). W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej podatek jest ustalony jako kwota ryczałtowa (ani przychody, ani koszty jego uzyskania nie mają wpływu na wysokość podatku).

Więcej na temat form opodatkowania znajdziesz w Bazie wiedzy