Moduł VI: Zakładanie działalności gospodarczej

Formalności związane z procesem rejestracji firmy

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Proces rejestracji działalności gospodarczej obejmuje kilka podstawowych kroków. W praktyce niektóre z nich można wykonywać równocześnie.

Przed rozpoczęciem działalności warto rozważyć, czy profil Twojej działalności nie nakłada na Ciebie dodatkowych obowiązków. Na przykład:

  1. uzyskanie niezbędnych koncesji i pozwoleń
  2. uzyskanie zgody Sanepid
  3. spełnienie określonych przepisów BHP
  4. zakup urządzenia fiskalnego