Moduł VI

Zakładanie działalności gospodarczej

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Przed Toba proces rejestracji własnej firmy. Składa się on z kilku podstawowych kroków, które będą niekiedy wymagały od Ciebie przyjęcia konkretnych rozwiązań, np. w jaki sposób zarejestrować działalność, jak rozliczać się z urzędem skarbowym albo czy być płatnikiem VAT (jeżeli profil Twojej działalności dopuszcza taką możliwość). Może się też okazać, że rozpoczynając swoją działalność, potrzebujesz dodatkowych pozwoleń albo pozytywnej decyzji Sanepidu.

W niniejszym module znajdziesz, oprócz samej procedury rejestracji firmy, także szereg informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne. Część z nich została zawarta bezpośrednio w tekście, z części możesz skorzystać, posługując się, tam gdzie to proponujemy, rozwinięciami z Bazy wiedzy.

Dodatkowo – chociaż mamy nadzieję, że nie będziesz musiał/a z tego rozwiązania korzystać – opisane zostały kroki formalne na wypadek konieczności zawieszenia działalności lub jej likwidacji.

Treść modułu została podzielona na trzy główne części: