Moduł V: Weryfikacja koncepcji firmy

Dodatkowe źródła informacji i doradztwo

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Do tej pory koncepcja Twojej firmy opierała się na Twoich przemyśleniach, szacunkach i wyliczeniach. To całkowicie naturalne, bo prowadząc własny biznes, wielokrotnie będziesz zdany/a tylko na siebie. Jednak włożony wysiłek oraz zaangażowanie w pomysł biznesowy mogą utrudniać Ci jego obiektywną ocenę. Proponujemy, abyś podzielił/a się Twoim pomysłem z kimś, kto patrząc z boku, pomoże Ci dokonać obiektywnej, niezależnej oceny biznesu. Dlaczego? Ponieważ tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie, która nie jest emocjonalnie związana z Tobą ani z Twoim pomysłem, może rzetelnie wskazać plusy i minusy Twojej firmy oraz ocenić szansę powodzenia całego przedsięwzięcia. Może też zwrócić uwagę na ryzyko, które świadomie lub nieświadomie pominąłeś/ęłaś. W jaki sposób to zrobić?

Pierwszy sposób to poszukać odpowiedniej osoby. Może być to ktoś z Twojej rodziny, może to być Twój przyjaciel albo znajomy przedsiębiorca. Zastanów się, z kim mógłbyś/mogłabyś przedyskutować swój pomysł biznesowy. Pamiętaj, że bliskie osoby mogą w mniej lub bardziej świadomy sposób odwodzić Cię od założenia firmy, tym bardziej jeżeli same czują przed tym obawę. Na pewno powinna być to osoba, która posiada zdolność analitycznego myślenia oraz ma spore doświadczenie biznesowe.

Większość Twoich notatek, które tworzyłeś, wykonując poszczególne zadania – jak wiesz – była automatycznie zapisywana i stanowi duży dokument pn. „Plan działalności”. W każdej chwili dokument ten możesz wydrukować, zmodyfikować lub uzupełnić – na pewno będzie jednak sporą pomocą przy prezentacji spójnej koncepcji firmy.

Drugi sposób weryfikacji pomysłu biznesowego związany jest z wizytą w odpowiedniej instytucji. Obecnie działa wiele podmiotów, tzw. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), które w bardzo profesjonalny sposób doradzają osobom planującym lub prowadzącym własny biznes. Część z nich udziela pomocy bezpłatnie, część świadczy doradztwo płatne – przed skorzystaniem z ich usług warto o to dopytać.

Oto gdzie możesz zwrócić się po pomoc, planując założenie działalność gospodarczej. Przykładowe instytucje:

Publiczne instytucje działające lokalnie i w skali całego kraju

Centrum Przedsiębiorczości „Smolna”   punkt doradczo-konsultacyjny prowadzony przez Urząd m.st. Warszawy, w którym znajdziesz wszechstronną pomoc przydatną w czasie zakładania i prowadzenia firmy.

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług (KSU)  – punkty konsultacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju i promocja przedsiębiorczości w Polsce. Działają w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mogą być prowadzone przez uczelnie, organizacje pozarządowe oraz podmioty komercyjne.

Urząd Pracy – najbliższy Twojego miejsca zamieszkania urząd pracy to dobre miejsce, aby albo uzyskać bezpłatną pomoc, albo dowiedzieć się, kto ją świadczy w okolicy. Powiatowe Urzędy Pracy realizowały, a niektóre nadal realizują szereg projektów wspierających zakładanie firmy, włącznie z udzielaniem dotacji na rozpoczęcie działalności.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych  – jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego pełniąca rolę instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kontaktując się z MJWPU bezpośrednio, za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie otrzymasz wiele informacji na temat tego, gdzie możesz uzyskać pomoc doradczą lub finansową dla nowotworzonej działalności gospodarczej. Główna siedziba mieści się w Warszawie, ale MJWPU posiada również odziały zamiejscowa na terenie Mazowsza.

Organizacje pozarządowe

Jest ich bardzo wiele, warto poszukać organizacji działającej w Twoim rejonie.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  – organizacja pozarządowa wspierająca specyficzny typ podmiotów gospodarczych – podmioty ekonomii społecznej. Zajmuje się udzielaniem pomocy doradczej, szkoleniowej i informacyjnej dla spółdzielni socjalnych oraz organizacji i pozarządowych.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw  – organizacja powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości zajmująca się udzielaniem wszechstronnej pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce.

Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet  – organizacja pozarządowa, która działa na rzecz zwiększenia liczby aktywnych kobiet prowadzących własne firmy. Dedykowana w pierwszej kolejności dla kobiet planujących działalność gospodarczą.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  – społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości. W ramach swoje działalności świadczy pomoc doradczą, szkoleniową i informacyjną z zakresu prawa, podatków oraz doradztwa zawodowego dla przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych – stowarzyszenie wspierające firmy rodzinne oraz świadczące pomoc dla początkujących przedsiębiorców.

Podmioty komercyjne

Najczęściej korzystanie z ich wsparcia i pomocy jest płatne. Oferty wielu z nich znajdziesz w Internecie.

Inne

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.  – spółka prawa handlowego, której jedynym akcjonariuszem spółki jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Świadczy różnego rodzaju pomoc i doradztwo dla podmiotów gospodarczych. Znajdziesz tu szereg przydatnych informacji, gdyby Twoja działalność związana byłą z importem lub eksportem towarów.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – strona Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, które powstawały w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości wśród studentów. Nie trzeba być studentem, aby skorzystać z pomocy wielu z nich.

Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

W ramach rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy realizowanych było i jest nadal wiele projektów wspierających zakładanie firmy, także przez osoby 50+. Informacje o wielu z nich znajdziesz w Internecie.

Zapoznaj się z zawartością powyższych stron. Poszukaj w Internecie również innych źródeł, możesz też spytać swoją rodzinę czy znajomych przedsiębiorców o podanie wartościowych źródeł informacji na temat prowadzenia własnej firmy.

Pamiętaj, by sprawdzać wiarygodność każdego źródła informacji. Przez kogo jest ono zarządzane? Czy jest na bieżąco aktualizowane? Czy można znaleźć opinie użytkowników na temat tej strony internetowej? Czy doradztwo jest bezpłatne?

Wydrukuj opracowany biznesplan i z nim udaj się do w/w instytucji. W tej sekcji znajdziesz najważniejsze pytania, na które powinieneś uzyskać odpowiedzi od niezależnych ekspertów. Nie ograniczaj się tylko do nich, im więcej dowiesz się, tym lepiej – będziesz przygotowany do podjęcia decyzji o założeniu działalności gospodarczej. Pamiętaj, lepiej zadać nawet najbardziej trywialne pytanie i uzyskać odpowiedź, niż go nie zadać i uczyć się na własnych błędach w przyszłości.


Zadania

Weryfikacja koncepcji firmy – Instytucje Otoczenia Biznesu

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Czy uzyskane odpowiedzi były dla Ciebie wartościowe? Skłoniły Cię do przemyślenia wybranych punktów biznesplanu? Mamy nadzieję, że tak. Nawet osoby doświadczone w definiowaniu nowych przedsiębiorstw i przygotowywaniu biznesplanów korzystają ze wsparcia zewnętrznych doradców, by zweryfikować swoje założenia. Jeżeli uważasz, że uzyskane odpowiedzi zmieniają Twoją koncepcję firmy, przejdź do poprzednich modułów i zaktualizuj ich treść, biorąc pod uwagę posiadaną teraz wiedzę.