Moduł III: Pomysł na biznes

Twoje cele osobiste wobec planowanej działalności

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Cel jest tym, do czego dążymy. Może być on przedmiotem, który chcemy zdobyć, działaniem, które samo w sobie daje satysfakcję lub sprawia przyjemność, albo stanem, który chcemy osiągnąć.

Posiadanie celu motywuje nas do działania, sprawia, że podejmujemy różnego rodzaju aktywności, które pozwalają nam ten cel osiągnąć. I chociaż motywować mogą zarówno te cele, które sobie uświadamiamy, jak i te, których świadomi nie jesteśmy, to jednak korzystniej jest, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, co chcemy osiągnąć i do czego dążymy.

Nasze cele, które przed sobą stawiamy, mogą dotyczyć wielu różnych dziedzin naszego życia: aktywności zawodowej (kariera, rozwój własnej firmy, finansów, pracy), stylu życia (zdrowia, kondycji fizycznej, sposobu spędzania czasu wolnego), rodziny i relacji z ludźmi (więzi z bliskimi osobami, niezależności od innych), własnego rozwoju (edukacji, rozwoju osobistego i duchowego) oraz innych.

Każdy człowiek ma swoje własne cele osobiste w tych wszystkich obszarach. Rodzaje celów, tzn. to, co chce osiągnąć, zależą od jego aktualnych potrzeb, sytuacji materialnej i rodzinnej, w której się obecnie znajduje, oraz od talentów i zasobów własnych, którymi dysponuje.

Im więcej celów uda się określić, tym życie staje się bardziej uporządkowane, harmonijne. Dobrze określone cele osobiste stanowią jeden z podstawowych elementów samomotywacji do działania, dają poczucie bezpieczeństwa i pewności, zwiększają optymizm i nadzieję na osiągnięcie sukcesu, poprawiają samoocenę. Dobrze określone cele wpływają na poprawę sposobu postępowania – zwiększają efektywność własną podczas wykonywania działań, dają jasny obraz, jakie kroki (konkretne działania, czynności, zadania) należy wykonać, aby osiągnąć dany cel oraz ułatwiają podjęcie właściwych decyzji.

Pojęcie „dobrze określony cel” oznacza jasną wizję celu. Aby to osiągnąć, można skorzystać z techniki SMART, służącej do precyzyjnego określania celów. SMART jest skrótem pochodzącym od 5 anglojęzycznych określeń, wskazujących, w jaki sposób cel powinien być sformułowany, aby był właściwie wyrażony.

Określenie celów osobistych w poszczególnych dziedzinach życia jest szczególnie ważne w przypadku osób zakładających i prowadzących własną firmę, a więc zatrudniających samych siebie. Prowadzenie jednoosobowej firmy stanowi wyraz indywidualizmu – osobistych pragnień (jaki jest przedmiot działalności), sposobu działania (w jaki sposób prowadzona jest firma) i wykorzystania zasobów własnych (talentów, mocnych stron, systemu wartości, umiejętności itp.). Mikroprzedsiębiorstwa prowadzone są osobiście i samodzielnie przez właścicieli i dlatego cele osobiste właściciela pokrywają się z celami biznesowymi firmy, np. w sferze finansów, edukacji, zwiększenia efektywności własnej itd. Warto przed podjęciem działalności gospodarczej określić swoje cele osobiste, aby nie okazało się, że prowadzenie firmy uniemożliwia ich osiągnięcie. Idealna jest sytuacją, z punktu widzenia powodzenia firmy, gdy firma, którą planujemy założyć, wpisuje się w nasze cele osobiste.

Cele mogą być określane w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Termin realizacji celów krótkoterminowych to czas do 3 miesięcy. Okres osiągania celów średnioterminowych to ok. 1,5 roku. A cele długoterminowe – to cele, które są realizowanie przez kolejne 3–5 lat.


Zadania

Moje cele osobiste

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Cele osobiste a prowadzenie firmy

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Określone przez Ciebie cele osobiste oraz to, w jaki sposób wiążesz je z prowadzaniem firmy, posłużą do formułowania koncepcji planowanej działalności w tym module, jak również do dalszej bardziej szczegółowej pracy związanej z przygotowaniem biznesplanu firmy.