Moduł III: Pomysł na biznes

Formułowanie pomysłu na biznes

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Pora na sformułowanie Twojej wstępnej koncepcji biznesowej. W jaki sposób to zrobić? Przejrzyj jeszcze raz listę swoich celów oraz opis zasobów osobistych. Poszukaj punktów wspólnych.
Zastanów się, jaki rodzaj działalności gospodarczej wykonywanej przez Ciebie będzie pozwalał jednocześnie na wykorzystanie Twoich zasobów oraz na realizację przynajmniej części Twoich najbardziej istotnych celów.
Formułując swój pomysł na biznes, możesz potrzebować powtórzenia niektórych kroków kilka razy, aż uzyskasz satysfakcjonujący Cię efekt. Wracaj do ćwiczeń lub opisów, jeśli uważasz, że po dokonanych przemyśleniach chciałbyś je zmienić lub uzupełnić. Proces określania pomysłu na biznes często jest wielotorowy i sekwencyjny i w miarę krystalizowania się jego różnych elementów może wystąpić potrzeba doprecyzowania także pozostałych – tych już wcześniej zdefiniowanych.

Wiele pomysłów biznesowych sprawdzało się w praktyce, gdy były budowane wokół następujących atrybutów:

  • Posiadanych kompetencji – np. znajomość języków obcych i umiejętność tłumaczenia dokumentów i rozpoczęcie własnej działalności w tym zakresie; umiejętności techniczne i remontowe i otworzenie własnej firmy konserwacji sprzętu lub remontu mieszkań i domów.
  • Pasji, hobby, talentów – np. pasja gotowania poparta doświadczeniem i sprzedawanie swoich przetworów do sklepów, kawiarni, na bazarze lub otworzenie kawiarni albo restauracji, robienie warsztatów z gotowania; pasja zajmowania się zwierzętami i otworzenie sklepu z akcesoriami zwierzęcymi lub stworzenie portalu dedykowanego zwierzakom; miłość do dzieci i zajęcie się ich opieką, stworzenie klubiku malucha albo współpraca z już istniejącymi klubikami, robienie warsztatów dla mam; zdolności artystyczne, które można wykorzystać np. do projektowania graficznego.
  • Zasobów materialnych i niematerialnych – samochód, który może służyć do przewozów; dom, w którym można otworzyć sklepik, biuro, klub kawiarniany lub klubik malucha itp. Przykładem zasobu niematerialnego może być pomoc członków rodziny lub znajomych, ich kompetencje, które szczególnie w początkowej fazie mogą wesprzeć tworzenie firmy – np. znajomość księgowości, kwestii prawnych, projektowania strony internetowej i sklepu internetowego, remontowania pomieszczeń, dobre relacje z ludźmi i chęć bezpośredniej sprzedaży itp.
  • Mocnych stron – ten element może mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności. Twoje mocne strony mogą predestynować Cię do różnych ról i zależnie od nich możesz czuć się lepiej i sprawdzać np. w bezpośredniej pracy z ludźmi, roli sprzedawcy, w pracy samodzielnego specjalisty, zarządzającego zespołem, analityka, doradcy, w pracy biurowej, na świeżym powietrzu, kreatywnej, z liczbami, artystycznej.

Warto szukać pomysłów będących połączeniem umiejętności, wiedzy, pasji, cech osobistych i doświadczeń. Jeżeli masz doświadczenia osobiste w wychowywaniu dzieci, które były alergikami lub nie tolerowały niektórych produktów, a równocześnie lubisz gotować, posiadasz wiedzę w tym zakresie, kochasz dzieci, pasjonuje Cię przekazywanie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami z innymi i chcesz wspierać innych rodziców, to możesz rozważyć prowadzenie warsztatów w tym zakresie, gotowanie na zamówienie lub sprzedaż do określonych miejsc produktów żywnościowych. Sposób docierania do klienta może wynikać z Twojej wiedzy i doświadczeń zawodowych – jeśli Twój zawód był związany np. z marketingiem, to w działalności możesz wykorzystać swoją wiedzę do prowadzenia sklepu, strony internetowej, kawiarni itp. Własne doświadczenia bardzo wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej, a równocześnie ludzie cenią wiarygodność. Spojrzenie na całość swoich zasobów przy kreowaniu pomysłu na biznes może pomóc w stworzeniu unikatowej, jedynej w swoim rodzaju oferty. Dzięki temu możesz zyskać klientów i zagospodarować specyficzną niszę rynkową.

Zastanów się, czy Twoje pomysły na biznes już funkcjonują na rynku lub jest na nie zapotrzebowanie. Poszukaj informacji na ten temat u znajomych, u osób, które wykonują podobną działalność, w Internecie, prasie lub literaturze i spróbuj zdobyć jak największą wiedzę w tym zakresie.

Zastanów się, czym chcesz się odróżnić od konkurencji. W pierwszej kolejności zastanów się, jakimi swoimi cechami, działaniami, zasobami rzeczowymi chciałbyś budować unikatowość swojej oferty. Dlaczego klienci mogą chcieć kupować u Ciebie? Jeżeli Twój produkt jest jednym z wielu podobnych i jest prawdopodobne, że będziesz prowadzić działalność w nasilonej konkurencji, pomyśl, co uwypukliłbyś w swojej działalności, aby zachęcić klientów do skorzystania z Twojej oferty. Podczas planowania pomysłu biznesowego rozważ też, że często potencjalnie węższa specjalizacja przekłada się na większą liczbę klientów, gdyż Twoja oferta jest wówczas dla nich bardziej klarowna. Staraj się skoncentrować na pewnej wybranej dziedzinie lub myśli przewodniej, wokół której możesz zbudować pomysł na biznes.

Przykład: W zależności od segmentu działalności przewagą konkurencyjną może być wyspecjalizowana oferta, np. w sklepie spożywczym można postawić na naturalne lub wręcz ekologiczne produkty i domowe wyroby garmażeryjne, a dodatkowym atutem może być ich samodzielne przygotowywanie. Można specjalizować się również w sprzedaży produktów terytorialnych, czyli np. z określonego obszaru geograficznego. Klienci mogą też cenić sposób, w jaki działasz, np. rzetelność i elastyczność, skuteczność działań, otwartość komunikacji, szybkość.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, można wyłonić trzy główne stopnie samodzielności działania:

  1. samozatrudnienie
  2. podwykonawstwo
  3. w pełni samodzielna działalność

Stopnie te różnią się od siebie wystawieniem na ryzyko, skomplikowaniem i zakresem działań, które trzeba wykonywać samodzielnie, oraz kwotą przychodów, jakie można uzyskać. Ryzyko, ilość i skomplikowanie prac własnych oraz przychody narastają od samozatrudnienia do w pełni samodzielnej działalności.

Oprócz wspomnianych powyżej trzech stopni samodzielności istnieje droga pośrednia, zwana franczyzą. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się zawrzeć umowę franczyzy z firmą, której marka jest znana i identyfikowalna na rynku (np. bary McDonald’s, kawiarnie Pożegnanie z Afryką czy salony fryzjerskie Jean Louis David). Franczyzobiorca nabywa prawo m.in. do korzystania z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego, metod prowadzenia działalności, wiedzy technicznej, asortymentu, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej. W zamian za to uiszcza stałe opłaty finansowe na rzecz firmy, pod której marką działa. Franczyza jest o tyle łatwiejszą drogą, że bazuje na sprawdzonym modelu biznesowym, zatem ryzyko niepowodzenia jest ograniczone. Niestety, to rozwiązanie ma też swoje minusy – najczęściej wymaga sporych środków finansowych na starcie (koszty uruchomienia działalności) i regularnego dzielenia się zyskami.

Przy określaniu pomysłu na biznes można rozważyć stopień samodzielności, jaki chcemy i możemy urzeczywistniać w prowadzonej działalności. W początkowej fazie może być korzystne prowadzenie firmy jakopartnera lub podwykonawcy w firmie, która już działa na rynku. Taka forma współpracy przez pewien okres może pozwolić Ci na okrzepnięcie w prowadzeniu działalności, nabycie specyficznego doświadczenia, zdobycie własnych klientów. Możesz rozważyć taki wariant, nawet jeżeli przedmiot działalności podwykonawczej nie jest w pełni zgodny z Twoimi zamierzeniami biznesowymi, ale może pozwolić Ci na rozpoczęcie w ogóle prowadzenia działalności i stopniowe budowanie własnej firmy


Zadania

Pomysły na biznes

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.