Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Przewidywane przychody i koszty

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Teraz dokonasz zestawienia planowanych przez Ciebie przychodów i kosztów działalności. Analizę taką warto przeprowadzić dla 3 pierwszych lat działalności, przy czym dla pierwszego roku w podziale na poszczególne miesiące – pierwszy rok jest kluczowy. Pamiętaj, że są to jedynie prognozy, które będą miały mniejszą lub większą trafność. Warto zatem je zweryfikować po rozpoczęciu działalności gospodarczej, aby sprawdzić na ile nasze przewidywania znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Jest bardzo prawdopodobne, że pominiesz jakieś istotne kategorie kosztowe – niestety, większość początkujących przedsiębiorców ma skłonność do niedoszacowania kosztów a przeszacowania przychodów. Jest do zjawisko dosyć powszechne. Z jednej strony to efekt naszego życzeniowego myślenia o powodzeniu własnego biznesu, z drugiej brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Pamiętaj jednak, że tym co jest na ogół pewne to właśnie koszty. Przychody niestety, są jedynie prawdopodobne.

Do przygotowania prognoz dla pierwszego roku można wykorzystać załączoną tabelkę z zestawieniem przychodów i kosztów, dla których wpisano przykładowe tytuły, a ich katalog należy w jak najbardziej rzetelny i kompletny sposób uzupełnić we własnym zakresie. Zwróć uwagę, że przy różnych przedmiotach działalności gospodarczej niektórych kategorii kosztów nie będzie. Na ich miejsce mogą pojawić się jednak inne, które w poniższym zestawieniu nie zostały uwzględnione. Warto w tym celu poszukać wiedzy w Internecie lub literaturze o typowych kosztach ponoszonych w danej branży i porozmawiać z osobami prowadzącymi podobny biznes, jakie rodzaje kosztów są przez nich ponoszone.


Zadania

Prognoza miesięcznych przychodów i kosztów dla 1. roku planowanej działalności

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Wykonane podsumowanie pokaże nam, na jakie wyniki finansowe możemy liczyć przy planowanej przez nas działalności. Zarówno zbyt optymistyczne, jak i pesymistyczne wyniki należy poddać dalszym analizom. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy nie zostały wykonane błędy matematyczne. W przypadku nadspodziewanie dobrych wyników warto przeanalizować, czy uwzględniono koszty w sposób kompletny, tzn. czy mamy zaprognozowane wszystkie typowe koszty dla planowanej działalności lub czy ich zakładana wysokość nie jest za niska, jak również sprawdzić, czy nie przyjęliśmy zbyt optymistycznych założeń co do wielkości sprzedaży oraz cen. Ocenę kalkulacji można uzupełnić o analizę progu rentowności w celu sprawdzenia, przy jakich przychodach możemy liczyć na zysk. Jeżeli prognozy wykazują straty lub wyniki niższe od zakładanych, to warto zastanowić się nad poziomem cen, wielkością sprzedaży lub kosztów. Czasem koszty związane są z wynajęciem biura, które na początku może być jednak mniejsze, a w konsekwencji tańsze, co poprawi rentowność przedsięwzięcia. W niektórych przypadkach może być konieczne powrócenie do koncepcji prowadzonej działalności, aby przemyśleć jej założenia fundamentalne przekładające się na liczby, np. charakterystykę produktu i zmianę strategii marketingowej w celu zwiększenia cen i marży. Po przygotowaniu prognoz dokonaj ich zestawienia z nakładami początkowymi i przeanalizuj z wykorzystaniem pytań pomocniczych – czy zarabiasz dostatecznie, aby uzyskać zwrot zainwestowanego kapitału? Jak szybko może to nastąpić? Czy z osiąganych zysków będzie Cię stać na odtworzenie potrzebnego majątku?