Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Próg rentowności

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Próg rentowności to poziom sprzedaży, przy której nasze przychody zrównują się z kosztami, czyli wychodzimy na tzw. zero. Każda kolejna transakcja sprzedaży powinna przynieść nam zysk. Próg rentowności jest przydatny w określaniu poziomu bezpieczeństwa i realności naszego biznesu, pokazując, ile powinniśmy sprzedawać, aby zarabiać, a równocześnie, czy jest to w ogóle możliwe. Jeżeli z naszych kalkulacji wychodzi nam, że próg rentowności osiągamy przy sprzedaży 15 000 zł miesięcznie, a z naszej oceny planowanej lokalizacji prowadzenia działalności, najbliższej konkurencji i lokalnego rynku wynika, że możemy liczyć na klientów generujących obroty w granicach 14 000 zł – 17 000 zł miesięcznie, to warto się zastanowić ponownie nad koncepcją naszego przedsięwzięcia, gdyż możemy być narażeni na ponoszenie strat w gorszych miesiącach i przy niespodziewanych kosztach.

Próg rentowności określa się w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu. Co do zasady próg rentowności można obliczyć, korzystając ze wzoru:

 prog1

Koszty stałe to koszty, których charakter ogólnie jest stały, nie wprost proporcjonalny do wielkości sprzedaży, np. czynsz za najem, stała pensja pracownika.

Marża na pokrycie jest to marża, którą będziemy osiągać jako różnicę między kwotą przychodów i kosztów zmiennych. Kosztami zmiennymi są w szczególności koszty towarów, np. zakup papierosów, kawy itp., które bardziej szczegółowo omawiamy powyżej przy okazji prognoz marży.

Przykład:

Przyjmijmy, że prowadzona jest działalność handlowa w małym sklepie osiedlowym. Ustalono, że średnia marża na sprzedaży wynosi 30% (przybliżona przeciętna kalkulacja dla zestawu głównych produktów). Koszty stałe wynoszą 7500 zł i obejmują głównie czynsz i opłaty oraz podatki związane z lokalem wynoszące miesięcznie 4500 zł oraz wynagrodzenie pracownika – 3000 zł. Oszacowanie progu rentowności jest następujące:

prog2

W tym przypadku, przy podanych kosztach stałych i szacowanej marży, należy wygenerować sprzedaż miesięczną o wartości 25 000 zł, aby osiągnąć rentowność. Jeżeli chcemy w kalkulacji uwzględnić nasz zysk, to jego kwotę należy dodać do kosztów stałych. Wówczas kalkulacja wyglądałaby następująco:

Zakładany zysk miesięczny = 5000 zł.

Koszty stałe + zysk miesięczny = 7500 zł + 5000 zł = 12 500 zł

prog3

Aby osiągnąć miesięczny zysk brutto (przed podatkiem) o wartości 5000 zł przy zakładanym poziomie kosztów stałych i marży, należy wygenerować sprzedaż o wartości 41 667 zł.

W przypadku sprzedaży usług sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż kosztem ich wykonania jest przeważnie praca, a jeżeli prowadzimy działalność w biurze, to również czynsz i koszty jego utrzymania. W takim przypadku suma kosztów działalności wyznacza nam sumaryczny próg rentowności. Jeżeli jesteśmy samodzielnym specjalistą świadczącym usługi (np. grafikiem komputerowym), to naszym bieżącym kosztem może być właściwie koszt naszej pracy (nie licząc prądu itp.) czyli taki poziom kosztów, na który potrzebujemy zarobić. Wówczas kalkulacja progu rentowności jest uproszczona, ale trzeba zaznaczyć, że taka koncepcja prowadzenia biznesu jest dosyć bezpieczna, jeżeli działalność byłaby prowadzona również we własnym lokum.


Zadania

Kalkulacja progu rentowności

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.