Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Ogólna finansowa koncepcja prowadzenia działalności

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Zastanów się lub przemyśl ponownie ogólną koncepcję finansową Twojej działalności w odniesieniu do planowanej strategii działania, a szczególnie fazę początkowej działalności, która jest wrażliwa na ponoszone koszty. Możesz rozpocząć działalność na mniejszą skalę; możesz działać w oparciu o jednostkowo droższe, ale występujące jednorazowo koszty zmienne (np. jeżeli będziesz potrzebował osoby do pomocy, ale w początkowej fazie nie przewidujesz takiej ilości pracy, aby zatrudnić kogoś na stałe, to możesz rozważyć korzystanie z usług innych firm, tzw. wolnych strzelców, tylko w momentach, gdy potrzebujesz wsparcia – tego typu usługi przeważnie są droższe jednostkowo, ale nie są stałym miesięcznym obciążeniem). Czy i kiedy potrzebujesz lokalu? Czy możesz i planujesz rozpocząć działalność we własnym lokum czy też od razu otworzyć biuro lub punkt sprzedaży? Czy będzie to start z tzw. wielką pompą, czy też będziesz sukcesywnie pozyskiwał rynek, zaczynając działalność w mniej reprezentacyjnym miejscu? Czy przy konieczności posiadania określonych sprzętów, wyposażenia chcesz je kupić – co wiąże się często z koniecznością wydania większej kwoty pieniędzy – czy też możesz i chcesz te urządzenia wynająć?

Namysł nad powyższymi aspektami będzie miał wpływ na konstruowanie przez Ciebie dalszych elementów prognoz finansowych, w tym planowanych wydatków inwestycyjnych (możesz na przykład kupić ekspres do kawy) na rozpoczęcie działalności lub bieżących kosztów funkcjonowania firmy (możesz na przykład wynająć ekspres do kawy i płacić miesięczny czynsz).