Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Ceny, marże, prognozy ilościowo-wartościowe

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Kolejnym istotnym elementem przygotowania prognoz jest zestawienie planowanych do sprzedaży produktów, towarów lub usług z podaniem ich cen, zmiennych kosztów bezpośrednich oraz planowanej marży. Analiza taka może różnić się stopniem skomplikowania w zależności od prowadzonej działalności. Ważne jest natomiast, abyś zrozumiał mechanizm jej przeprowadzenia.

Koszty bezpośrednie zmienne to koszty zakupu lub produkcji sprzedawanych produktów lub usług, które można im bezpośrednio przyporządkować. W przypadku prowadzenia sklepu kosztem takim jest zakup towarów; w przypadku prowadzenia kawiarni to koszt kawy, herbaty, ciastek; w przypadku sprzedaży usług – na przykład tłumaczenia językowego – kosztem bezpośrednim może być koszt Twojego podwykonawcy liczony od strony tłumaczonego tekstu w danym języku.

Możliwa jest również sytuacja, że w Twojej działalności nie występują lub nie wystąpią w jej początkowej fazie koszty bezpośrednie, zmienne w zależności od wielkości sprzedaży. Taka sytuacja ma przeważnie miejsce w przypadku działalności usługowej – jeśli przykładowo oferujesz usługi tłumaczenia językowego, wykonując je samodzielnie, nie będziesz mieć raczej kosztów bezpośrednich, gdyż takim głównym kosztem jest koszt Twojej pracy, który w przypadku prowadzonej działalności zawarty jest w osiąganym zysku. Dopiero w momencie rozwoju działalności i korzystania z usług podwykonawców pojawią się koszty bezpośrednie o charakterze zmiennym lub koszty zatrudnienia pracowników – w tym przypadku będą to jednak koszty bezpośrednie o charakterze raczej stałym.


Zadania

Wykaz produktów/usług z cenami i kosztami bezpośrednimi

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Ilościowo-wartościowe prognozy sprzedaży i bezpośrednich kosztów zmiennych

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.