Moduł IV: Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


W tej części zajmiesz się wyrażeniem projektu swojego przedsięwzięcia w liczbach, czyli analizą ekonomiczno-finansową. Jest to moment, w którym wykorzystasz dotychczas przeprowadzone analizy i uzupełnisz je o kolejne, aby podsumować nakłady potrzebne na uruchomienie Twojego projektu oraz oszacować jego opłacalność i przewidzieć jak najdokładniej wyniki finansowe, które możesz osiągać. Dzięki wyliczeniom będziesz mógł również na bieżąco ocenić, na ile sprawdzają się przyjęte przez ciebie wcześniej założenia. Przygotowanie kalkulacji finansowych dostarcza nam bardziej wymiernych informacji o planowanym biznesie (są one wówczas przedstawione już w liczbach), co pozwala na analizowanie wpływu poszczególnych elementów przedsięwzięcia na jego zyskowność. Dotyczy to miedzy innymi kosztów planowanych działań i realności ich poziomu, przyjętych cen i możliwości ich uzyskania, prognozowanej ilości sprzedanych produktów lub usług, odpowiedzi na pytanie, na jakie pieniądze możemy liczyć, oraz oszacowania, jaki jest próg rentowności, czyli ile musimy uzyskiwać przychodu, aby wyjść na tzw. zero.

W wielu przypadkach pierwsze kalkulacje – pokazując nam bardziej realny obraz planowanej działalności – wywołują ponowne pytania o wcześniej analizowane obszary. To naturalne, gdyż dopóki przyjętych założeń nie wyrazimy w całości w liczbach, to trudno jest je kompleksowo zweryfikować. Dopiero zestawienie prognozowanych nakładów i wyników daje nam ocenę finansowej trafności przyjętych założeń. I niekiedy wystąpi potrzeba, aby nad tymi założeniami ponownie się zastanowić. Przykładowo mogą być to analizy dotyczące poziomu cen albo pytania bardziej fundamentalne, np. o sposób prowadzenia marketingu – czy można konkurować tylko ceną, czy też jest to zbyt ryzykowne i warto rozważyć odróżnienie się od innych, podobnych firm jakością lub innowacyjnością.

Prognozy finansowe powinny być spójne z przyjętymi wcześniej założeniami strategicznymi oraz marketingowymi.

Przykład: Pani Joanna planuje otworzyć kawiarenkę osiedlową dla młodych mam. Biorąc pod uwagę profil i potrzeby klienta, analizując przewidywane nakłady inwestycyjne, Pani Joanna zaplanowała wydatek na mały, jednorzędowy ciśnieniowy ekspres do kawy (nie automatyczny), który chce ustawić nieco z boku baru, aby na pierwszym planie było miejsce na ekspozycję zdrowych, domowych wypieków, w tym przekąsek dla dzieci, które według założeń marketingowych mają być produkowane w sposób naturalny, aby mogły stanowić również ofertę dla maluchów i ich mam bardziej wrażliwych na uczulenia produktowe. Pani Joanna przyjęła, że ekspres do kawy jest mniej istotny w ekspozycji kawiarni i może być nieco tańszy, biorąc pod uwagę również, że liczba gości pozwoli na ich obsługę ekspresem jednorzędowym, natomiast zainwestuje fundusze w urządzenie kącika dla maluchów. W ten sposób Pani Joanna chce podzielić posiadane fundusze zgodnie z przyjętą strategią marketingową na bazie analizy profilu i potrzeb klientów.

Z kolei Pan Janusz, który również planuje prowadzenie kawiarni, chce otworzyć lokal w nowoczesnym stylu, dla młodych osób, który będzie otwarty do późnych godzin nocnych (nawet do drugiej w nocy). Lokal ma być usytuowany blisko centrum miasta. Pan Janusz przewiduje, że klienci będą przychodzić głównie na kawę, a szczególnie espresso oraz cafe latte. Pan Janusz chce, aby ekspres do kawy był centralnym punktem kawiarni, przyciągającym wzrok klientów w pierwszej chwili, aby był elementem wręcz dekoracyjnym. Dlatego też ekspres będzie stał wyeksponowany na barze i ze względu na większą liczbę klientów będzie to ekspres trzyrzędowy. Jest to większy wydatek, ale według Pana Janusza opłacalny w dłuższym okresie i spójny z koncepcją marketingową kawiarni – sprzedaży dużej ilości kawy i wizualnej komunikacji dla klienta w tym zakresie poprzez centralną ekspozycję dużego, dekoracyjnego ekspresu do kawy.

Powyżej przedstawione opisy pokazują spójność pomiędzy strategią operacyjną i marketingową a poziomem wydatków. Planując na przykład prowadzenie działalności o podobnym profilu jak wyżej, należy wziąć pod uwagę specyfikę naszej działalności i jej wpływ na sprzęty, których potrzebujemy, a tym samym ich koszt, poziom nakładów na adaptację lokalu czy też bieżące koszty funkcjonowania.

Wykonane kalkulacje z prognozami z jednej strony dadzą nam liczbowe odpowiedzi, ile potrzebujemy pieniędzy na start i na jakie zarobki i kiedy możemy liczyć, a z drugiej strony stanowią niezmiernie ważny element zarządzania ryzykiem finansowym. Odpowiadamy sobie wówczas na pytanie, na co i czy w ogóle nas stać (po pierwszych kalkulacjach może wystąpić konieczność zmiany koncepcji biznesowej na przedsięwzięcie mniej zyskowne ale równocześnie mniej kapitałochłonne), z jakimi kosztami będziemy musieli się liczyć, na ile czasu wystarczą nam pieniądze przygotowane na start, czy prognozowana marża jest bezpieczna z finansowego punktu widzenia, ile musimy sprzedawać, aby zarobić i czy jest to w ogóle realne. Warto wziąć pod uwagę, że element przygotowania prognoz finansowych jest bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego i że liczby nie kłamią. Dokonane kalkulacje mogą oczywiście mijać się z rzeczywistością, ale rzetelnie, kompleksowo wykonane założenia finansowe w większości przypadków przedstawiają szacunkowo prawdziwy obraz finansowy przedsięwzięcia i jeśli już na papierze trudno o finansowe spięcie końca z końcem, to raczej ciężko mieć nadzieję, że w rzeczywistości w magiczny sposób się to odmieni. Dlatego też warto podejść do przygotowania obliczeń w sposób chłodny, rzetelny i kompleksowy. W tym celu można też wykorzystać analizę wyników innych podmiotów z tej samej branży.

Dodatkowo dzięki przygotowaniu analizy ekonomiczno-finansowej planowanego przedsięwzięcia będziesz dysponować pierwszym narzędziem do finansowego zarządzania firmą i monitorowania jej wyników. Na bazie przygotowanych prognoz możesz po rozpoczęciu działalności sprawdzać co miesiąc rzeczywiste wyniki finansowe z wielkościami planowanymi i analizować ewentualne odchylenia. Takie analizy mogą stanowić podstawę do modyfikacji sporządzonych planów finansowych – oby na lepsze – lub wprowadzania zmian do bieżącej strategii zarządzania firmą.