Moduł IV

Opis przedsięwzięcia (biznesplan)

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


W Module IV zajmiesz się opisem swojego przedsięwzięcia, czyli biznesplanem swojej firmy. Nie jest łatwo przejść od etapu pomysłu na biznes do działającego z powodzeniem przedsiębiorstwa – właśnie w tym ma pomóc Twój biznesplan i zawartość niniejszego modułu. Został on podzielony na 6 tematycznych części, które obejmują najważniejsze obszary działania każdej firmy. Zadania proponowane w kolejnych sekcjach mają pomóc Ci uporządkować Twoje przemyślenia i plany związane z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

Prawdopodobnie ten właśnie moduł będzie wymagał od Ciebie najwięcej wysiłku i pracy. Jednak opracowany i spisany biznesplan będzie Twoją instrukcją prowadzenia firmy, do której powinieneś wracać w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa i aktualizować wraz z nabywaniem nowych doświadczeń.

Prace nad biznesplanem zostały podzielone na sześć następujących części: