Moduł II: Ja i firma

Rozwój przedsiębiorcy

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Żyjemy w czasach zmian, których tempo nigdy wcześniej w historii ludzkości nie było notowane. Wymianie informacji w skali całej kuli ziemskiej wydatnie służy Internet oraz upowszechnianie znajomości języków obcych. Współpraca naukowców, konstruktorów, badaczy czy hodowców oddalonych od siebie o tysiące kilometrów owocuje bogactwem różnorodnych spojrzeń, poglądów, rozwiązań, odkryć i pomysłów. To przyczynia się do niebywałego rozwoju cywilizacyjnego, ale niesie również wyzwania dla przeciętnych obywateli. Nabyta wiedza dość szybko traci aktualność, bo pojawiają się wciąż nowe informacje. Na dodatek większość z nich trafia do Internetu, radia, telewizji, prasy – czyli upowszechniają się bardzo szybko. Specjaliści oceniają, że zasób wiedzy ludzkości podwaja się co dwa lata, a część z nich, że nawet co rok… Potencjał człowieka, który nie aktualizuje swojej wiedzy, dość szybko maleje. Fachowiec, który nie oferuje nowoczesnych usług, nie proponuje klientowi całej gamy dostępnych rozwiązań, ma niewielkie szanse na zbudowanie i utrzymanie dobrego wizerunku swojej firmy. Dlatego zdobycie formalnego wykształcenia (szkoła średnia, uczelnia wyższa, studia podyplomowe) stanowi zaledwie fundament dalszego rozwoju człowieka. Patrząc na całe życie człowieka, możemy uznać, że od urodzenia do 25. roku życia trwa najbardziej intensywny rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny (czyli około 20–25 lat), natomiast aktywność zawodowa dwa razy dłużej. W ciągu tego okresu następuje taka ilość zmian, że nieaktualizowana wiedza, szczególnie branżowa, traci walor użytkowy na rzecz historycznego. Dostrzegając tę tendencję, wprowadzono pojęcie lifelong learning. Obejmuje ono wszelkie formy celowego kształcenia, podejmowanego w sposób ciągły w celu podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji przez całe życie.

W zależności od potrzeb i upodobań możesz wziąć udział w procesie kształcenia prowadzonym przez wyspecjalizowaną placówkę (np. szkoła, uczelnia, ośrodek kursowy) albo czerpać wiedzę z literatury fachowej w wersji drukowanej i elektronicznej (e-booki), czasopism tematycznych, portali internetowych, forów dyskusyjnych. Korzystając z nich, należy zwracać uwagę na jakość informacji: czy przedstawiane treści mają znamiona rzetelnej wiedzy, czy też może służą reklamie albo wzbudzeniu sensacji.

Współczesna edukacja osób dorosłych prowadzona jest często atrakcyjnymi metodami, pozwalającymi nabywać w działaniu praktycznych umiejętności. Upowszechniają się formy uczenia na odległość z wykorzystaniem Internetu (np. e-learning, blended learning, wideokonferencje, wykłady). Badania naukowe dowodzą, że możliwości zapamiętywania treści wynikają w największym stopniu z wewnętrznej motywacji i odpowiedniego doboru metod. Preferujemy indywidualnie dobrane tempo nauki. Uczymy się optymalnie, jeśli możemy nową wiedzę dopasowywać do struktur już posiadanych oraz znamy praktyczną przydatność wiedzy. Łatwiej przyswajamy treści podzielone na mniejsze partie. Potrzebujemy przerw czasowych między poszczególnymi partiami wiedzy oraz większej liczby powtórzeń, aby zapamiętać informacje.

Każdy z nas posiada zasoby osobiste, czyli predyspozycje lepsze niż u innych osób. Mogą dotyczyć bardzo różnych obszarów, np.: umiejętność nawiązywania kontaktów z obcymi osobami, zjednywania sobie ludzi, kojarzenia faktów, zapamiętywania twarzy albo imion i nazwisk osób, naprawiania przedmiotów, utrzymywania porządku, poprawnego formułowania wypowiedzi, generowania pomysłów, przeprowadzania działań matematycznych w pamięci, malowania obrazów, sprawność fizyczna itd. Mówimy o takich nieprzeciętnych walorach mocne strony.

Przykład: Pani Magdalena lubi planować i urządzać wnętrza mieszkań. Ponieważ dysponuje bardzo małym metrażem, zagospodarowanie go kosztowało niemało wysiłku. Efekt był zaskakujący. Rezultat jej pomysłowości znajomi i rodzina podziwiają do dzisiaj. Od tamtej pory nierzadko korzystają z jej pomocy przy aranżacji swoich mieszkań.

Ale nie jesteśmy doskonali we wszystkich aspektach. Posiadamy również takie zasoby, o których wiemy, ze są naszą piętą Achillesową. Może to być jakaś czynność, której efektami wolimy się nie chwalić.

Przykład: Ta sama Pani Magdalena z rozbrajającą szczerością mówi, że nie udają jej się wypieki. Każda próba upieczenia ciasta kończy się niepowodzeniem: zakalcem albo dziwnym smakiem, bo przez zapomnienie nie dodaje jakiegoś składnika. Po licznych próbach zrezygnowała. Kupuje gotowe w cukierni.

Czasem któryś z panów przyznaje się, że ma dwie lewe ręce, nie potrafi wbić gwoździa, a jeśli już próbuje to zrobić, kończy się kontuzją palca. To przykłady słabych stron, naszych deficytów. Bardzo potrzebujemy w codziennym życiu takiej wiedzy, szczególnie o mocnych stronach. Jest kilka sposobów określenia mocnych stron. Pierwszy to ocena własna w oparciu o przyglądanie się samemu sobie w różnych okolicznościach. W codziennych sytuacjach niezależnie od skupiania uwagi na wykonywanej czynności albo po jej wykonaniu popatrz na efekt, porównaj ze swoim wcześniejszym wyobrażeniem, zapytaj sam/a siebie o to, jak czułaś/eś się podczas aktywności, co czujesz teraz. Oceń, z czego jesteś bardzo zadowolona/y, a co w przyszłości zrobisz inaczej. Drugi sposób to skierowanie prośby do osoby, do której masz zaufanie, by powiedziała Ci, co dotychczas zaobserwowała. Możesz wprost zapytać o to, jakie widzi Twoje mocne strony, albo o jakieś wybrane zagadnienie (np. co powoduje, że ludzie chcą ze mną rozmawiać?). Trzeci sposób to skorzystanie z narzędzi pomagających zdiagnozować Twoje mocne strony. Dotyczą najczęściej sfery zawodowej, możesz poprosić o pomoc doradcę zawodowego, skorzystać z narzędzi w Internecie albo sięgnąć do literatury na ten temat. Mocne strony należy wykorzystywać, wszak są to zasoby, które masz lepiej rozwinięte od innych, to są Twoje zalety, atuty. Tym się wyróżniasz, w tym obszarze możesz być mistrzem, prześcignąć innych. Mów o nich otwarcie, ale nie reklamuj siebie nachalnie. Nie jesteś proszkiem do prania ani jogurtem.


Zadania

Moje samokształcenie

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Moje mocne strony

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Nigdy nie jest za późno na edukację. Zawsze warto. Osoby, które angażują mózg do działania, dłużej zachowują jego sprawność. Średnia długość życia wzrasta, aktualnie wynosi w Polsce 81 lat dla kobiet, a blisko 73 lata dla mężczyzn. Osiągnięcie ustawowego wieku uprawniającego do korzystania z emerytury wcale nie oznacza konieczności zaniechania aktywności zawodowej. Zwłaszcza że osoby takie dysponują ogromnym doświadczeniem zawodowym i życiowym.