Moduł II: Ja i firma

Czy jestem przedsiębiorczy?

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Lęk przed wyzwaniem, którym jest prowadzenie firmy, często ukrywany jest pod stwierdzeniem, że przedsiębiorczym trzeba się urodzić, że nie każdy się do tego nadaje. O braku predyspozycji mówią najczęściej osoby, które prowadzenia działalności gospodarczej nigdy nie doświadczyły. Tymczasem każdy z nas, mimo że nie posiada doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy, posiada cechy sprzyjające tej działalności. Jakie to cechy? W każdej działalności pożądane są poniżej opisane cechy.

Dokładność, rzetelność, dbałość o szczegóły. Wymagania klientów rosną. Gdy jakość produktu czy usługi odbiega od ich oczekiwań, grymaszą, krytykują niedoróbki, kwestionują wysokość należności. Coraz bardziej zaawansowane technologie i urządzenia powodują, że wykonane produkty i usługi mogą być coraz bliższe doskonałości. Z drugiej strony zarządzanie firmą wymaga przestrzegania prawa, prowadzenia dokumentacji, możliwości sięgnięcia w dowolnym momencie do dokumentacji z wybranego okresu. Wbrew obiegowym opiniom dokumentacja firmy to nie tylko księgowość, zlecana często jako usługa zewnętrzna biura rachunkowego. To między innymi dokumentacja świadczonych usług, umowy, świadectwa i certyfikaty, korespondencja z urzędami, kontrahentami, dokumentacja pracownicza itd. Ten zespół cech w sposób bezpośredni wpływa więc na działanie firmy oraz na jej wizerunek wśród klientów, pracowników, współpracowników, kontrahentów, a w konsekwencji na osiągane dochody.

Punktualność, terminowość, zorganizowanie, zarządzanie czasem. Od wykonawcy oczekiwane jest przestrzeganie czasu zarówno w rozumieniu pory doby (konkretna godzina), jak również terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi (liczba godzin, dni czy miesięcy na wykonanie określonego zakresu robót). Producent dokonuje kalkulacji, ile artykułów czy elementów musi być wykonane w jednostce czasu, aby produkcja była opłacalna, to znaczy pokryła wszelkie koszty (w tym wynagrodzenie pracowników i właściciela) oraz przyniosła niewielki choćby zysk. Coraz większa ilość zadań przypadająca na jednostkę czasu powoduje, że musi wzrastać umiejętność racjonalnego planowania czynności oraz konsekwencja i determinacja przy ich realizacji.

Optymizm, odporność na niepowodzenia. Rozwijamy te cechy od urodzenia. Dziecko dokonuje każdego dnia dziesiątki prób, aby zrealizować pomysły, które przychodzą mu do głowy. Część kończy się niepowodzeniem, ale niektóre pozwalają poczuć smak sukcesu. Działa to mobilizująco w kolejnych życiowych sytuacjach. Walorem wychowawczym uprawiania sportu, uczestnictwa w rywalizacji jest miedzy innymi uczenie się zmiany emocji związanych z porażką w siłę dążenia do realizacji celu. Tym razem nie powiodło się, wyciągamy wnioski i… do przodu! Dzisiaj może dla mnie jest pochmurny dzień, może pada deszcz, ale przecież jutro lub za kilka dni znowu zaświeci słońce. Pamiętamy o swoich sukcesach i przywołujemy je w razie potrzeby!

Oszczędność. Należy odróżnić ją od skąpstwa. Pierwsza cecha budzi szacunek, druga lekceważenie. Oszczędzać należy racjonalnie. Celowość ponoszenia każdego wydatku powinna być przemyślana. Nad niektórymi wydatkami nie zastanawiamy się wcale, np. domowe urządzenia elektroniczne codziennego użytku w trybie stand-by pobierają rocznie energię elektryczną wartą około 100 zł. Czy zwróciłaś/eś na to kiedyś uwagę? Czystą stronę zadrukowanej jednostronnie kartki można wykorzystać jako brudnopis itd. Oszczędność ma nie tylko aspekt finansowy, ale również ekologiczny – ograniczenia rabunkowej eksploatacji zasobów naszej planety oraz wprowadzania do środowiska gigantycznej ilości odpadów. Pamiętasz przysłowie: ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka? Wiele znanych dziś firm nie tylko Europy Zachodniej czy Ameryki, ale również polskich, zaczynało od mikroskali.

Samodzielność. To między innymi dostrzeganie konkretnych zagadnień spośród ogromnej ilości zdarzeń, dokonywanie ich analizy, określanie możliwych rozwiązań, dokonanie wyboru, realizacja. Często korzystamy z zewnętrznych źródeł informacji, przeprowadzamy wywiad wśród członków rodziny czy znajomych – to jest jak najbardziej akceptowany, wręcz zalecany sposób postępowania. Ogranicza ryzyko popełnienia błędu wynikającego z niepełnej informacji. Niemniej jednak cały proces zainicjowany i prowadzony jest przez tę samą osobę. Przedsiębiorca skazany jest na codzienne podejmowanie decyzji. Niektóre błahe, o niewielkim ciężarze, inne znaczące, niosące poważne skutki. Wszystko odbywa się w aspekcie upływającego czasu. Decyzja o niepodejmowaniu działania w danym momencie też może mieć kolosalne skutki (np. zmiana regulacji prawnych, kursu walut, upływu dopuszczalnego terminu itp.).

Odpowiedzialność. Odpowiadanie za swoje czyny. Wykonywanie zadań, które zgodziłem się zrealizować. Dotrzymywanie umów, zobowiązań, ustaleń. Człowiek odpowiedzialny buduje swój autorytet wśród innych i cieszy się ich zaufaniem.

Kreatywność. Umiejętność tworzenia nowych układów ze znanych elementów. Znajdywania rozwiązań w niecodziennych sytuacjach. Kreowania nowych rozwiązań, pomysłów. Szczególnie przydatna w prowadzeniu biznesu, gdzie niecodzienny pomysł może przynieść sukces gospodarczy. Pomysł racjonalizatorski może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji czy świadczenia usługi.

Asertywność. Życie w zgodzie z samym sobą szanując odrębność, indywidualność i godność innych. Budowanie relacji wzajemnego poszanowania swoich praw.

Altruizm. Bardzo często w dyskusjach o gospodarce rynkowej przedsiębiorcy przedstawiani są jako bezwzględni, wykorzystujący do granic możliwości pracownika, pragnący wzbogacić się wszelkimi możliwymi sposobami. Utożsamiani są z postawą – „cel uświęca środki”. Pojawiają się zarzuty o „drapieżnym”, „bezwzględnym” czy „krwiożerczym” kapitalizmie. Temu niekorzystnemu wizerunkowi przeciwstawiany jest nurt etycznego biznesu prowadzonego z przestrzeganiem prawa, poszanowaniem pracowników, dbałością o ich rozwój, motywowaniem i nagradzaniem. Praktyka dowodzi, że budowanie takich relacji skutkuje wydajniejszą pracą, wyższą jej jakością, lojalnością ze strony pracowników. Gospodarka rynkowa sprzyja rozwarstwieniu społeczeństwa na bogatych i biednych, dlatego wrażliwość na los innego człowieka i działania na jego rzecz są tak ważnym wyzwaniem.

Powyższy tekst nie wyczerpuje zagadnienia, przytacza tylko podstawowe cechy ważne dla przedsiębiorcy. Dla każdego rodzaju działalności można podać dodatkowo inne, specyficzne dla tej branży.


Zadania

Moje cechy sprzyjające i utrudniające bycie przedsiębiorczym

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Każdy z nas od urodzenia rozwijał szereg cech wykorzystywanych w codziennych sytuacjach. Podobnie prowadzenie firmy opiera się na korzystaniu z przydatnych cech stanowiących bazę dla wyspecjalizowanych czynności związanych bezpośrednio z prowadzonym rodzajem działalności.