Moduł I: Czym jest firma?

Pracownik czy pracodawca?

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Pracownik wykonuje pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik świadczy pracę na podstawie umowy o pracę za wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę. Prawną podstawą stosunku pracy jest Kodeks pracy, określający prawa i obowiązki obu stron.

Umowa zlecenia i umowa o dzieło to umowy cywilno-prawne. Prawa i obowiązki obu stron, które zawierają te umowy, określa Kodeks cywilny. Osoba wykonująca zlecenie lub dzieło nie jest pracownikiem, lecz zleceniobiorcą (umowa zlecenie) lub wykonawcą (umowa o dzieło).

Praca przez kilka lub kilkanaście lat na etacie powoduje przyzwyczajenie pracownika do sytuacji, w której ma zorganizowane stanowisko pracy i określony zakres czynności do wykonania. Jest ogniwem w zorganizowanym systemie, który nazywa się firmą. Komuś podlega, ktoś inny podlega jemu. Gdy wykonuje jakąś czynność i potrzebuje informacji albo surowców, materiałów, narzędzi, wie, do kogo zwrócić się o pomoc albo pyta swojego zwierzchnika. Zwykle raz w miesiącu (lub częściej) otrzymuje wynagrodzenie. Nie pyta właściciela, czy ten otrzymał należne od kontrahentów pieniądze, aby wypłacić wynagrodzenia. Powołuje się na warunki umowy o pracę i oczekuje ich realizacji. W razie choroby i niezdolności do pracy korzysta z przysługujących świadczeń. Jednak nie zawsze i nie wszyscy są zadowoleni z zatrudnienia etatowego. Bywa, że ktoś ma trudność z odnalezieniem się na konkretnym stanowisku albo w danej firmie. Ktoś inny z biegiem czasu przekonuje się, że wynagrodzenie jest niewystarczające na pokrycie jego potrzeb finansowych, nie widzi perspektyw swojego rozwoju, praca jest uciążliwa, trzeba ją wykonywać w niekorzystnych godzinach itd. Dostrzega wiele negatywnych stron.

Pozostawanie z kolei bez pracy, szczególnie przez dłuższy czas, powoduje obniżenie poczucia własnej wartości, brak wiary w swoje możliwości, niedocenienie dotychczasowego doświadczenia życiowego, zawodowego i posiadanej wiedzy. Naturalne jest poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. Już na samą myśl o podjęciu działań mających na celu zmianę obecnej sytuacji pojawia się lęk. Pokonywanie własnego oporu przed zmianą utrudnia fakt, że negatywne myślenie odbywa się poza sferą świadomą. Wysuwane przez otoczenie racjonalne argumenty na rzecz podjęcia próby prowadzenia firmy często są skutecznie bombardowane i zbijane przez sferę pozaświadomą. Inna sprawa, że entuzjastów prowadzenia własnej firmy w otoczeniu też jest niewielu, bo gospodarka rynkowa w Polsce wciąż się kształtuje. Przekazywanie pokoleniowej tradycji prowadzenia rodzinnej firmy dopiero zdobywa zwolenników. W szkołach i na studiach podejmowane są raczej nieśmiałe próby edukowania w zakresie mikroprzedsiębiorczości aniżeli kompleksowe przygotowanie.

Prowadzenie własnej firmy może być źródłem poczucia niezależności – od szefa, polityki firmy, podziału zysków, sprawiedliwego lub nie traktowania pracowników, podziału pracy, jej godzin i wielu innych czynników. O wszystkich tych czynnikach decyduje właściciel, ale także za nie odpowiada. Samodzielnie lub korzystając z zewnętrznego wsparcia planuje rozwój firmy, testuje wybrane rozwiązania, wdraża pomysły i analizuje ich skuteczność. Dzięki temu rozwija się i może mieć poczucie samorealizacji. Decyduje o swoim zaangażowaniu, co może przekładać się na wysokość dochodów, rodzaj opodatkowania, ponoszone koszty, czynione inwestycje.

Na pytanie, co lepsze: własna firma czy praca na etacie, nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy powinien dokonać szczegółowej analizy i wypracować własne rozwiązanie. Oczywiście można skorzystać, na przykład, z pomocy doradcy zawodowego czy punktu wsparcia dla osób rozważających utworzenie własnej działalności gospodarczej.


Zadania

Zalety i wady pracy etatowej

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Atuty i niedogodności prowadzenia własnej firmy

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Porównanie pracy etatowej i prowadzenia własnej firmy

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Prowadzenie firmy to wyzwanie, które może przynieść nie tylko korzyści materialne, własny rozwój i dużą satysfakcję, ale również trudną do oszacowania już teraz zmianę sytuacji życiowej. Pomyśl, czy chcesz tej zmiany i czy jesteś na nią gotowy. Twoim atutem jest między innymi doświadczenie życiowe i zawodowe. Wielu ludzi twierdzi, że nie posiada w tym zakresie predyspozycji. Trudno to stwierdzić, jeśli nigdy nie zmierzyli się z takim zadaniem. Umiejętność prowadzenia firmy można tak samo rozwijać jak umiejętność kierowania samochodem czy pływania, co jednak nie znaczy, że wszyscy mamy do tego takie same predyspozycje