Moduł I: Czym jest firma?

Poznajemy firmę

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Bez względu na branżę, w której funkcjonuje firma, i na jej wielkość, działania przedsiębiorców związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa są podobne. Choć dalej zostały pogrupowane, to w rzeczywistości mocno się przenikają.

  1. Produkcja, świadczenie usług, handel to filary stanowiące przedmiot działalności firm. To źródło przychodów pozwalające utrzymać firmę, pokrywać koszty, opłacać pracę pracowników i właściciela, inwestować i rozwijać podmiot. Aby prowadzenie firmy było opłacalne, konieczna jest bieżąca analiza rynku, tendencji, sytuacji w kraju i za granicą, a także śledzenie nowinek, zmian w branży, potrzeb klientów, obserwacja konkurencji, wprowadzanie zmian, rozwój oferty, sposobu organizowania i prowadzenia działalności, poszukiwania obniżenia kosztów, lepszej organizacji pracy i wzrostu wydajności, podnoszenia jakości produktu lub usługi.

  2. Reklama wpływa na wielkość sprzedaży, a więc i osiągany wynik finansowy. Zadaniem przedsiębiorcy jest poszukiwanie najskuteczniejszych sposobów reklamy towarów i usług, czyli minimalizacja kosztów i maksymalizacja rezultatu. Często 20% wydatków na reklamę generuje 80% rezultatu. Zadaniem przedsiębiorcy jest poszukiwanie lepszego wykorzystania pozostałych 80% środków, generujących zaledwie 20% rezultatu.

  3. Pozyskiwanie i utrzymanie klientów to podstawowe, obok organizowania i prowadzenia produkcji, świadczenia usług czy handlu, zadanie przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że w gospodarce rynkowej mamy do czynienia z nadwyżką towarów i usług nad zasobami finansowymi klientów. Zdobywanie nowych klientów jest procesem wymagającym wysiłku i poniesienia kosztów (reklama, promocja). Każda firma, której zależy na budowie pozytywnego wizerunku, nieustannie podejmuje działania mające na celu utrzymanie korzystających z ich oferty klientów.

  4. Zarządzanie finansami ma na celu utrzymanie płynności regulowania zobowiązań (należności) wobec podmiotów zewnętrznych, własnych pracowników oraz inwestowania w firmie (wymiana starych urządzeń na nowe, remonty, wydatki związane z rozwojem firmy, np. podejmowaniem nowych obszarów działalności itp.). Ceną opóźnień w regulowaniu należności zewnętrznych i wewnętrznych może być nadszarpnięcie wizerunku firmy („mają kłopoty finansowe”), przylgnięcie etykiety „firmy nierzetelnej”, „nieetycznej”, „niewiarygodnej”, „niewypłacalnej” itp. Nadmiernie zainwestowane w rozwój firmy środki mogą oznaczać brak (niewystarczającą ilość) gotówki koniecznej do regulowania codziennych należności.

  5. Planowanie. Rozpoczynając prowadzenie firmy, przedsiębiorca określa cele gospodarcze, które planuje osiągnąć w ciągu najbliższego roku – dwóch lat. Cele, czyli miejsca czy sytuacje, które chce osiągnąć w wyznaczonym czasie. Wraz z upływem czasu stawiamy sobie nowe cele. Do ich realizacji prowadzą codzienne działania. W związku ze zmieniającym się otoczeniem, sytuacją na rynku, potrzebami klientów działania muszą być adekwatne do sytuacji. Siła firm MŚP polega na tym, że potrafią bardzo szybko zareagować na zmiany otoczenia i uwzględnić je w swojej działalności.


Zadania

Planowanie w firmie

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.

Reklama a prowadzenie firmy

Widok zadania jest widoczny wyłącznie dla zalogowanych. Zaloguj się lub załóż konto.


Podsumowanie

Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, zarządzanie firmą obejmuje te same obszary aktywności każdego przedsiębiorcy. Wiedza na ich temat jest powszechnie dostępna. Testowanie różnych rozwiązań, korzystanie z doświadczenia życiowego, analiza rezultatów, wyciąganie wniosków i ich wdrażanie to zachowania, które wyznaczają codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcy.