Moduł I

Czym jest firma?

Baza wiedzy Słownik Katalog stron

Moduły


Począwszy od lat 90. XX wieku żyjemy w przestrzeni gospodarczej nazywanej gospodarką rynkową. Potrafimy w przybliżeniu powiedzieć, na jakich zasadach się ona opiera i w jaki sposób funkcjonuje. Jednak tylko niektórzy mieli możliwość, podczas edukacji szkolnej albo w czasie studiów, uczyć się o niej w sposób bardziej usystematyzowany. Mamy nadzieję, że dzięki niniejszemu modułowi uporządkujesz i uzupełnisz swoją wiedzę związaną z gospodarką rynkową.

Chcemy, aby treści zawarte w tym module dały Ci okazję do zastanowienia się nad korzyściami płynącymi z prowadzenia własnej firmy oraz obowiązkami spoczywającymi na właścicielce/właścicielu. Będziesz mogła/mógł dokonać analizy tego, czym różni się prowadzenie działalności gospodarczej od pracy na etacie albo w ramach umowy cywilno-prawnej. Przekonasz się, że jako klient kupujący różne artykuły (np. żywność, kosmetyki, ubrania, meble, sprzęt elektroniczny) oraz korzystający z usług (np. czyszczenie odzieży w pralni, naprawa telefonu komórkowego, uszycie sukienki czy garnituru w zakładzie krawieckim) osiągnąłeś umiejętności, które znakomicie przydadzą się przy prowadzeniu własnej firmy. Poznasz albo przypomnisz sobie formy organizacyjno-prawne oraz kryteria klasyfikacji firm ze względu na wielkość. Będzie to bardzo potrzebne, jeśli zdecydujesz się na otwarcie (wznowienie) działalności gospodarczej choćby po to, żeby móc korzystać z przysługującego wsparcia i dalszego rozwoju przedsiębiorcy.

Dla lepszego przyswojenia wiedzy cała treść niniejszego modułu podzielona została na cztery rozdziały: